Projecten Nederland


Selectie uitgevoerde opdrachten Ė Bedrijfsleven

 

Interim directeur logistieke zaken N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Leiding geven aan werkmaatschappij, reorganisatie doorvoeren, landelijk logistieke projecten en projecten arbeidsmarktcommunicatie managen, fusieproces 6 logistieke bedrijven Telegraafconcern.

 

Interim algemeen directeur Instituut Schoevers (Content N.V.)

Het leiding geven aan de reorganisatie van de opleidingsdivisie - 900 man - van het uitzend-concern Content NV; met name het afslanken van de organisatie en het versterken van de commerciŽle aanpak.

 

Interim algemeen directeur BV Jac van Ham Gaming

Het overnemen van de leiding van de oprichter-eigenaar van deze internationaal opererende onderneming- 300 man - op het gebied van speelautomaten (grootste en meest vooraanstaande in de branche in Nederland); het reorganiseren van de ontwikkel-, fabricage- en internationale handelsactiviteiten met als ultieme missie de gehele onderneming rijp te maken voor verdunning van het 100%-belang van de oprichter, met medewerking van participatiemaatschappijen.

 

Interimmanager N.V. Nederlandse Spoorwegen- RIB

opzetten en leiden projectteam integraal arbeidsmarktbeleid, interne herpositionering bedrijfsonderdeel, diverse werkprocessen verbeteren

 

Interim algemeen directeur Bark Holding BV

Het leidinggeven aan een handelsonderneming in verpakkingsmateriaal - 40 man Ė ter overbrugging van het tragisch wegvallen van de directeur-eigenaar.

 

Interim algemeen directeur Polyplastic BV

Het laten overleven van een internationaal actieve onderneming - 400 man - op het gebied van de productie van kunststoframen voor caravans en campers, de grootste in Europa; met name het verkopen van de buitenlandse activiteiten ter voorkoming van een dreigend algeheel faillissement en het via collectief ontslag afslanken binnen de Nederlandse moeder- en werkmaatschappij(en).

 

Interim directeur werkmaatschappij van N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN Groep)

aansturen en herschikking internationale activiteiten van dochterondernemingen, personele wijzingen doorvoeren, bedrijfsmatige doelen en strategie bespreken met RvB, RvC en politiek

 

Interim algemeen directeur Tempress Holding BV

Het uiteindelijk failliet moeten laten gaan - met doorstart via ASMI -van een wereldwijd actieve onderneming - 80 man - met een vooraanstaande reputatie op het gebied van de fabricage van ovens voor de halfgeleider-industrie.

 

Interim General Manager Hobart Brothers Company Ltd

Het transformeren van de Europese vestigingen - 50 man -, actief op het gebied van productie van lasapparatuur en vliegtuigafhandelingsapparatuur, tot een pure handelsorganisatie; o.a. het afstoten van een tweetal dochters in ItaliŽ en Frankrijk.


Interim divisie-/financieel-directeur BV Steenlandís Verenigde Bedrijven

Het leidinggeven aan en reorganiseren van ťťn van de twee divisies en het bekleden van de positie van financieel directeur in de tweehoofdige holdingdirectie. Productie-onderneming met 400 man actief op het gebied van chocolade en brood/banket. De brood-divisie behoorde tot de top-vijf van industriŽle bakkkerijen, aangesloten bij het toenmalige SABA. De reorganisatie omvatte o.a. het sluiten van twee productie-vestigingen en het liquideren van een winkelketen (12 winkels).

 

Interim algemeen directeur Groep van ICT ondernemingen en een Factor maatschappij.

Het verkopen, beŽindigen, alsmede reorganiseren van bedrijfsactiviteiten binnen de groep.

Het financieel herstructureren en verbeteren van de commerciŽle slagkracht van de factormaatschappij

 

Interim Algemeen directeur Van Beek BV

Het leiding geven aan en reorganiseren van een hybride Groothandelsorganisatie in kantoor, schilder, teken en grafische software en Computers. Organisatie was qua structuur, verkoop en marketing verouderd en verkeerde in financieel zwaar weer. Door controverse met de twee adjunct directeureigenaren over de te volgen koers de opdracht voortijdig beŽindigd.

Het bedrijf heeft enige tijd daarna faillissement aangevraagd.

 

Interim operationeel manager N.V. Misset (Elsevier)

Het leidingeven aan en het samenbrengen van alle stafdiensten - 150 man Ė in een separate organisatie, die op transactiebasis diensten ging leveren aan het 7-tal uitgeefgroepen; de totale organisatie omvatte ruim 700 man.

 

Interimmanager bezorgorganisatie West-Nederland, werkmaatschappij N.V. De Telegraaf

leiding geven aan complexe bezorgorganisatie (150 vaste en 12.000 losse mdw.), interne reorganisatie doorvoeren, integratie bedrijfsonderdeel met nieuwe logistieke organisatie

 

Interimmanager afd. Personeel en Organisatie bouwbedrijfN.V. Nelissen van Egteren

ontwikkelen personeelsbeleid, dagelijkse leiding afdeling, afstemming met concerndirectie

 

Interim Chief Financial Officer Letsbuyit.Com N.V.

Leiding geven aan een Shared Financial Service Centre, metmedewerkers met7 nationaliteiten.Doorvoeren van een reorganisatie en verplaatsing van het SFSC naar Duitsland.Bewaking continuÔteit en cashflow. Verantwoordelijk uitgifte beursprospectus, business planning, en Planning en Control functie. Lid van het internationale directie team.

 

Interim Financieel Directeur Kuyf Transport BV.

Leiding geven aan de financiŽle afdeling, doorvoeren van en financiŽle herstructuring en afslanking van het bedrijf.

 

Projectmanager Cashmanagement bij Van Gelder Papier N.V.

Opzetten en opnieuw inrichten van de cashmanagement functie, door verbetering van after sales service, controle op aflevering, verbetering in de debiteurenbewaking en elektronische informatieverwerking betalingen.


Projectmanager internationaal consortium simulatoren-electronica (Ned., Canada, Zwitserland)

consortiumvorming, financiering onderzoek TNO, Ministerie, bedrijfsleven, prototyping/haalbaarheid, communicatietraject alle participanten

 

Oprichting en directievoering van Mijnkeuken.nl

Het oprichten van een E-business onderneming ten behoeve van ontwikkeling, opzet en uitvoering van een interactieve Web-site ( B2C), met specifieke sub(thema) sites voor de sector Bouwen en Wonen.Verantwoordelijk voor, financiŽn, investor relations, ontwerp en technische realisatie, alsmede de content van de site.

 

Oprichting en directievoering uitzendorganisatie PS Den Haag BV

Businessplan opstellen/uitvoeren, financiering regelen, brancheopleidingen volgen, marktpositionering, intercedentes/klanten/uitzendkrachten werven, geautomatiseerde admin.organ opzetten, ABU en SFT lidmaatschappen verwerven. Drie vestigingen. Partners betrekken.

 

 Interim financieel manager N.V. Reaal Verzekeringen (v/h De Centrale)

Het reorganiseren van alle financieel-administratieve processen en het verjongen van de leiding van de diverse desbetreffende afdelingen - 80 man -.

 

Adviseur Raad van BestuurNuts Verzekeringen NV.

Het adviseren en begeleiden van de RvB bij het doorvoeren van een reorganisatie proces, gericht op verbetering van de interne efficiency en commerciŽle slagkracht.

Tevens verantwoordelijk projectmanager voor het due dilengence onderzoek bij de overname van Nuts oor Delta Lloyd Verzekeringen.

 

Interimmanager Cadans Uitvoeringsinstelling (vm. Detam-BVG)

sturing geven aan complex sanerings- en vernieuwingsprocessen centrale uitkeringsadministratie (1,5 miljoen verzekerden, 250 fte)

 

Interim algemeen/verkoop directeurParticuliere Verzekeringen PWZ-Ziekenfonds.

Leidinggeven aan het particuliere verzekeringsbedrijf, onderwijl het stimuleren, verbeteren van de commerciŽle slagkracht en de marketing.

 

Interim adj. directeur FinanciŽn Nuts Verzekeringen.

Leiding geven aan de financiŽle afdeling. Doorvoeren van een reorganisatieproces in de gehele administratieve organisatie, herstel van de financiŽle functie, oprichting van een Planning en Control eenheid, ontwikkelen en uitvoeren van treasury/cash management enmanagement rapportage systemen. Verkoop van een aantal privť gezondheidszorgklinieken


Interim HoofdRabo Hypotheekbank.

Leiding geven aan de Hypotheekbank. Het reorganiseren vanen verbeteren van de ICT en commerciŽle slagkracht binnen de betreffende eenheid. Het omvormen vaneen decentrale processing van hypotheken via een proces redesign, toteen Shared service Center voor ca 450 Hypotheek verkopende eenheden.

 

Interim hoofd productgroep Creditgelden Rabobank Nederland NV.

Overbruggingsmanagement en het begeleiden van de afdeling in een transformatieproces naar een nieuw business concept.

 

Uitgevoerde opdrachten Ė Overheid / non profit sector

 

Interim financieel directeur Nederlands Meet Instituut (v/h IJkwezen)

Het leidinggeven aan alle financieel-economische aspecten van het privatiseringsproces, waarbij direct 60 man betrokken was; de totale organisatie omvatte ruim 300 man.

 

Interimmanager Operationele Dienst, regiopolitiekorps Rotterdam

integraal management van afdeling, personele herschikking, decentrale organisatie 12 districten veranderen naar centrale afdeling, beleidsadvisering B&W verbeteren, financiele kaders stellen

 

Projectleider realisatie nieuw Stadshart Heerhugowaard

uitvoeren Masterplan (f 220 miljoen) voor nieuwbouw/renovatie van woon-, winkel-, sociale- en recreatieve functies in nieuw stadscentrum, voorzitten publiek-private samenwerkingsverband gemeente/projectontwikkelaars, politieke en ambtelijke kaders vormgeven

 

Interimdirecteur Ernst & Young, Instituut voor Commissarissen (2002-2003)

Verzelfstandiging en financiering van het Instituut, marktpositionering, innovatie produkten / diensten,

samenstelling bestuur, RvT, RvA, Comite van Aanbeveling, Founding Members RvC beursgenoteerde ondernemingen, opzetnetwerk VNO, MKB Ned, FNV, VEUO, SER, Stg Corp. Governance, NCD, Min. EZ/Financ etc.

 

Interim facility manager Hoofdproductschap Akkerbouw

Het reorganiseren van de stafdeling facilitaire dienstverlening in verband met het onverwacht wegvallen van desbetreffende leiding; met name het motiveren van en het leren dragen van verantwoordelijkheden door de 40 medewerkers. De totale organisatie omvatte 350 man.

 

Interim hoofd Verwerving en Bestuurlijke Zaken, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

leiding geven aan de concernstaf als wnd. concerndirecteur, veranderingstraject doorvoeren,

reguliere taken COA centraal en decentraal opnieuw structureren, onderhandelen met gemeenten

 

Interimmanager VNG, Den Haag

leiden en reorganiseren afdelingen Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Econ. Zaken

structureren van de organisatie en werkwijze van de taakvelden, samenwerking externe partijen verbeteren


Projectmanager opzetten gemeentelijk samenwerkingsverband Milieuzaken voor 6 gemeenten

Bestuurlijke advisering, opstellen risicoanalyse en projectplan, ambtelijke en bestuurlijke opzet gemeenschappelijke Milieudienst in kaart brengen.

 

Interimmanager sector Econ. Zaken/Grondzaken, middelgrote gemeente

integraal management van de sector, personele en communicatieve problematiek oplossen, werkprocessen stroomlijnen, taakvelden en samenwerking definieren, politieke afstemming

 

Interimmanager Gerechtelijke Diensten

(Arr. Rechtbank, 2 Kantongerechten, Arr. Parket, Bestuursector)

integrale managementfunctie: voorzittenMT, afstemmingen met Hoofdofficier en President, planning en controlcyclus doorvoeren, decentralisatie van bevoegdheden Ministerie naar Gerechten vormgeven

 

Interimmanager Stichting Vakopleiding Wegvervoer

opzetten nieuwe divisie: financiering, personeelsplan, marktpositie, ontwerpen en implementeren nieuwe opleidingen, nieuwe produkten ontwikkelen/testen, overleg stakeholders (besturen werkgevers/werknemers, Ministeries V&W en Onderwijs, ANWB, CBR, rijopleiders)

 

Sectordirecteur Ruimtelijke Ordening/Stadsontwikkeling, middelgrote gemeente††

integrale managementfunctie, interne communicatie ambtelijk/bestuurlijk en werkmethodes verbeteren, herschikking afdelingsrollen en functies, gemeentelijk MT in veranderproces begeleiden.

 

Interim sectorhoofd Dienst Midden- en Kleinbedrijf c.a. Rotterdam ††

privatisering 2 dienstonderdelen, dagelijkse leiding afdeling Marktwezen

 

Interimdirecteur gemeentelijke stichting vervoersector, Den Haag

herfinanciering regelen, privatisering doorvoeren, nieuwe samenwerkingsstructuur doorvoeren, verordeningen implementeren, politieke en bedrijfsmatige haalbaarheid toetsen